Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning

Om projektet

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen.

Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme och el ska tillvarata energin i restavfall som inte kan eller får materialåtervinnas eller på annat sätt cirkuleras. Därigenom kan man bidra till en energieffektiv avgiftning av samhället. I en cirkulär ekonomi samverkar energiåtervinning på likvärdiga grunder som material­återvinning, men för olika flöden. Energiåtervinning kan då användas för flöden som skall fasas ur samhället och materialåtervinning för flöden som ska cirkulera ytterligare. Idag är det inte så, utan avfallsfraktioner går till energiåtervinning för tidigt, och kunde cirkuleras mer.

Det pågående strategiska projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning syftar till att rusta och uppgradera energiåtervinningsprocesser så att de bidrar till den cirkulära omställningen och ett hållbart nyttjande av resurser i samhället. Ett pågående arbetspaket undersöker hur framtidens avfallsbränsle i större utsträckning kan bestå av avfallsfraktioner som inte kan nyttjas på annat sätt.

Kompetens till arbetspaket 3

Nu startar vi  arbetspaket 3 som kommer att undersöka  affärsmodeller för energiåtervinning och skall identifiera utvecklingsbehov för att bättre kunna bidra till en cirkulär ekonomi. Värdet av energiåtervinning i en cirkulär ekonomi kommer att förändras och det behövs mer kunskap om aktuella trender i sektorn.

Uppdraget

Uppdraget är att som expert inom affärsmodeller bidra med kunskap och delta i genomförandet av arbetspaketet. Arbetet kommer att utföras i steg i samarbete med projektledaren och en arbetsgrupp.
Stegen är:

  • Tillsätta projektkonstellationen i samarbete med projektledaren. Konstellationen väntas bestå av projektledare, dig som expert, samt arbetsgrupp från det pågående arbetspaketet;
  • Besluta detaljerade frågor att studera och upprätta avgränsningar. Arbetet sker i samråd mellan ledare, expert och arbetsgrupp;
  • Genomföra arbetet i arbetsgrupp genom till exempel teoristudier och intervjuer och;
  •  Avsluta genom att framta slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete.

Kompetens

Du ska ha kunskap och erfarenhet av att analysera ekonomiska och finansiella aspekter inom avfallsområdet, inklusive strategier, affärsmodeller, affärslogik och kundvärde. Därtill krävs erfarenhet av policyanalys och hållbarhetsfrågor. Du behöver också ha erfarenhet av intervjustudier liksom av arbete i projektform i samarbete med intressenter från företag inom avfallsområdet.

Förväntade resultat

Projektet är en förstudie, och skall ge rekommendationer för fortsatt arbete, liksom ökad kunskap om befintliga affärsmodeller och utvecklingsbehov.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under april – oktober 2019 och uppskattad arbetstid är omkring 2 månader.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Jon Williamsson, Handelshögskolan Göteborg.

För frågor angående uppdraget kontakta jenny.sahlin@profu.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This