Cirkulär upphandling – Green Deal

Vi söker person/er med flerårig erfarenhet av att arbeta med upphandling med hållbarhetskriterier och leda omfattande projekt inom området. Förmåga att bygga nätverk, engagera och få komplexa samverkansprojekt genomförda är andra viktiga egenskaper.

Pin It on Pinterest