Kraftsamling AI inom RE:Source

Till det här uppdraget söker vi dig som har kunskap och erfarenhet inom områdena AI, digitalisering och automation samt förståelse för potentialen och möjlig framtida påverkan av utvecklingen inom dessa områden.

Pin It on Pinterest