Cirkulär upphandling – Green Deal

Vi söker person/er med flerårig erfarenhet av att arbeta med upphandling med hållbarhetskriterier och leda omfattande projekt inom området. Förmåga att bygga nätverk, engagera och få komplexa samverkansprojekt genomförda är andra viktiga egenskaper.

Kraftsamling AI inom RE:Source

Till det här uppdraget söker vi dig som har kunskap och erfarenhet inom områdena AI, digitalisering och automation samt förståelse för potentialen och möjlig framtida påverkan av utvecklingen inom dessa områden.

Pin It on Pinterest