Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Cirkulär upphandling i praktiken. Vi söker utförare som ansvarar för att genomföra och projektleda. Uppdraget kan genomföras av så väl en person som ett team.

Om projektet

Projektet syftar till att bidra till fler upphandlingar med cirkulära kriterier. Inom projektet kommer en svensk modell för cirkulär upphandling att demonstreras inom ramen för minst 10 skarpa upphandlingar, som projektet ska stödja med kunskap och verktyg. Ett upplägg för kunskapsöverföring för upphandlande organisationer i cirkulär upphandling ska utvecklas inom ramen för uppdraget, baserat på projektresultat från det strategiska projektet som utförs under 2020 (se nedan).

Erfarenheterna från det tidigare projektet ska tas med in i detta nya uppdrag och utgöra ett stöd till de upphandlande organisationerna. Projektresultaten kommer att överföras till relevanta myndigheter som underlag för eventuella policyförändringar, men även kommuniceras till andra relevanta målgrupper, både i Sverige och inom EU. Upphandlingar står för en stor del av alla offentliga inköp och skulle med sin köpkraft kunna gå i bräschen för den förändring vi behöver se inom innovationsområdet.

En väsentlig skillnad mellan Cirkulär upphandling 2020 och 2021 är: under 2020 har verktyg och arbetssätt från Nederländerna och Belgien testats i skarpa upphandlingar i Sverige, detta visade vilka delar som kan användas under svenska förhållanden. Slutsatserna från 2020 ger underlag för en svensk modell som ska testas i det strategiska projektet under 2021, dvs att skarpt testa en svensk modell baserad på erfarenheter från utvärdering av modell från NL/BE (2020).

Projektet pågår från 1 februari till 15 oktober 2021.

Mål

  • Förutsatt att cirkulära upphandlingar har genomförts* under 2020, ska dessa utvärderas
  • En svensk modell för cirkulär upphandling ska demonstreras och testas i minst 10 offentliga upphandlingar under 2021
  • Den svenska modellen för cirkulär upphandling, framtagen* under 2020, ska kommuniceras till offentlig sektor och relevanta organisationer
  • Projektet ska relateras till andra initiativ som görs inom området

*i RE:Source strategiska projekt.

Leverabler

  • Presentation om utvärdering av erfarenheter och resultat från ”Cirkulär upphandling 2020”
  • En svensk handledning om cirkulär upphandling
  • Underlag för eventuella svenska policyförändringar ska kommuniceras till relevanta myndigheter och departement
  • Film eller webinarium för internationell spridning av erfarenheter
  • Projektrapport 15 oktober samt presentation vid slutmöte i november 2021

Intresseanmälan

Är du intresserad av uppdraget?

ANSÖK HÄR (länken måste öppnas i Chrome)

För frågor angående uppdraget kontakta Victor Sigvardsson, victor.sigvardsson@eworkgroup.com

Pin It on Pinterest

Share This