Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Benchmarking och internationellt samarbete. Arbetspaket: Ökat deltagande i internationella samverkansprojekt.

Om projektet

RE:Source har som målsättning att stimulera ökat svenskt deltagande i internationella samverkansprojekt relaterade till RE:Sources innovationsområde, främst inom EU-program som H2020 och kommande ramprogram. Det strategiska projektet Benchmarking och internationellt samarbete syftar bland annat till att öka svenskt deltagande i projektansökningar till europeiska FoI-program som exempelvis EIT-KICs, Eurostars, LIFE och Horizon 2020.

Kompetens till arbetspaket

Till projektet söker vi en person som kan leda och administrera samt även arbeta operativt i arbetspaket Ökat deltagande i internationella samverkansprojekt. Personen ska ha flerårig erfarenhet av projektledning och ansökningsprocesser, samt ha en god kommunikationsförmåga och kunna engagera intressenter. Kunskap inom material och hållbarhetsfrågor samt EU-program är önskvärt.

Uppdraget

Målet med uppdraget är att direkt ha bidragit till att svenska organisationer deltar i, och helst koordinerar, minst 5 ansökningar till europeiska FoI-program av relevans för RE:Sources innovationsområde.

Arbetet kommer bland annat omfatta

  • Minst 1 st inspirations-/matchmaking-möte för EU-utlysningar, ska nå minst 20 st olika aktörer
  • Minst 1 st genomförd skrivarstuga eller liknande coachning för EU-utlysningar

Uppdraget innebär att leda och arbeta operativt med arbetspaketets genomförande. Arbetet utförs i nära samarbete med personer ur RE:Sources programkontor.

Arbetspaketledaren ansvarar för genomförande, uppföljning, rapportering och kommunikation av aktiviteter.

Viktigt i sammanhanget är att utnyttja och engagera befintliga stödstrukturer i Sverige för att stödja och stimulera svenska aktörers medverkan i ansökningar till EU-program under 2019. Kontakt och samverkan som RE:Source etablerat med RE:Source-liknande satsningar/nätverk i andra europeiska länder kan och bör utnyttjas vid match-making och partnersök.

Som arbetspaketledare innebär det även att man tillsammans med programkontoret ska identifiera och initiera ytterligare strategiska satsningar inom området.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2019 och uppskattad arbetstid är ca 300 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Peter Skagerlind, pSk earth adaption AB, och Pernilla Holgersson, Hifab.

För frågor angående uppdraget kontakta johan.felix@resource-sip.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This