Vi söker dig med stort intresse för cirkulär ekonomi och hållbar material- och produktanvändning. Uppdraget innebär att stötta RE:Sources hållbara innovationer på vägen mot kommersiell tillämpning.

Du ska ha stark drivkraft och förmåga att få innovationer att förverkligas och göra nytta. Du ska ha omfattande erfarenhet av projektledning, innovationsprocesser, FoU-samverkan och gärna även av test- och demonstrationsmiljöer. Du bör ha stor erfarenhet av och intresse för utvecklingen inom området hållbart materialnyttjande. Det är också viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan engagera områdets intressenter.

Om uppdraget

Uppdraget ska utföras inom ramen för innovationsprogrammet RE:Source och pågår under tre år, 2019-2021. Målet är att nya lösningar testas och utvärderas under realistiska betingelser och att ett flertal av dessa på ett tillfredsställande sätt demonstrerat sin funktion och nytta för ett hållbart materialnyttjande.

Du kommer att arbeta med att planera, samordna, genomföra och kommunicera aktiviteter som möjliggör att innovativa lösningar kan ta nästa utvecklingssteg. I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Säkerställa att RE:Source innovationsprojekt får tillgång till relevanta demonstrations- och pilotanläggningar, testbäddar och living labs.
  • Inom RE:Source ansvara för insatser som syftar till att
    • stödja utveckling och demonstration av lösningar i pilotskala eller utvärdering i testbäddar eller kommersiell miljö
    • stödja aktiviteter för kommersialisering av nya lösningar
    • knyta programmet närmare företagen i syfte att skapa fler möjligheter att testa innovationsprojekten under realistiska förhållanden
  • ingå i programledningen och koordinera insatserna med övrig verksamhet inom RE:Source

Viktigt i sammanhanget är att samverka med relevanta miljöer och nätverk för att skapa goda förutsättningar för att lösningar från RE:Source ska kunna vidareutvecklas, demonstreras och kommersialiseras. 

Tidplan och omfattning

Detta uppdrag ska utföras under perioden 2019-2021 och förväntad arbetsinsats ligger mellan en halvtids- och en heltidstjänst. Du kommer inte vara anställd utan vara anlitad som konsult. 

Så ansöker du

Ansökningstiden för det här uppdraget har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Jan Nylander, Glasir AB. Uppdraget som projektledare för kommersialisering och affärsutveckling har tilldelats Anna Aspgren, Aspgren Ledarresurs AB.

För frågor angående uppdraget kontakta Johan Felix, johan.felix@resource-sip.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli  här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This