metallavfall

 

RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material söker nu en arbetspaketledare för arbetspaket 3: Morgondagens material och outnyttjade avfall.

Om projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar.  Det strategiska projektet Hållbara cirkulära material syftar till att ta fram underlag för att leda och utveckla RE:Source verksamhet. RE:Source vill med detta strategiska projekt skapa en långsiktig strategisk satsning inom området och erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för att uppnå hållbara cirkulära material.

Tre särskilt intressanta områden har identifierats: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall, Farliga ämnen i material och Hållbar användning av plast. Du kan läsa mer om projektet i den ansökan som ligger till grund för projektet. Du hittar den i vår projektdatabas (klicka på Övrig information: Projektansökan Hållbara cirkulära material)

Kompetens till arbetspaket 3: Morgondagens material och outnyttjade avfall

Till arbetspaketet Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall efterfrågar vi personer med bred kompetens kring material och hållbarhetsfrågor. Uppdraget består i att leda och planera arbetet inom arbetspaketet samt att engagera områdets aktörer och attrahera dem att delta i arbetet. Intresse och tidigare erfarenhet av att skapa samverkan och projektledning är av stor vikt. Erfarenheter från avfalls- och återvinningsbranschen samt kunskap om styrmedel, lagstiftning och standarder är meriterande.

Uppdraget

Arbetet är en långsiktig strategisk satsning för innovationsområdet där en viktig del av det initiala arbetet handlar om att identifiera, prioritera och konkretisera aktiviteter i en involverande dialog med områdets aktörer.

Uppdraget omfattar följande:

  • Leda och planera arbetet av arbetspaket 3, Morgondagens material och outnyttjade avfall.
  • Tillsammans med projektledaren för hela projektet identifiera och initiera vidare arbete inom arbetspaketet.
  • Dokumentera och redovisa resultat till projektledaren för Hållbara cirkulära material.
  • Engagera innovationsområdets aktörer och arrangera arbetsmöten.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2019 och uppskattad arbetstid är ca 190 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Peter Skagerlind, pSk earth adaption AB, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta Henrik.oxfall@ri.se

 

Pin It on Pinterest

Share This