Innovationstävling

Vi söker personer till unika team med kapacitet att forma morgondagens globalt hållbara och cirkulära ekonomi. Innovationstävlingen fokuserar på framtidens lösningar inom nutrition och hälsa i ett samhälle där plasten är en avsevärt dyrare resurs än den är idag.

 

Tre globala miljöfrågor har dominerat de senaste åren: klimatfrågan, biodiversitetsfrågan/artutrotningen och plastfrågan. Alla är de exempel på hur vår resursineffektiva och linjära ekonomi skapar akuta problem. Allt fler engagerar sig nu i dessa frågor, men alltför ofta ser vi “enkla” lösningar som skapar nya problem.

Fokus flyttas nu allt mer från att endast fokusera på förbättringar i existerande system till transformativa lösningar. Anledningen är inte minst att den snabba teknikutvecklingen och nya affärsmodeller skapar helt nya möjligheter, samtidigt som värderingar i samhället förändras.

När det gäller plastfrågan finns det ännu inget liknande helhetsgrepp. Förbud av vissa material inom enskilda användningsområden och nya material kan ge viktiga bidrag, men de riskerar också att låsa fast oss i ineffektiva system som gör att vi missar nya spännande affärsmöjligheter. I denna tävling vill vi använda plastutmaningen för att se bortom de vanliga lösningarna och se om det går att vända dessa utmaningar till drivkrafter för innovation. Tävlingen syftar till att identifiera nya transformativa lösningar som är globalt hållbara och konkurrenskraftiga.

Fokus på behoven

Då det gäller fokus kommer vi utgå från behoven av nutrition/mat och hälsa, inte problemen. Då det gäller tidsperspektiv kommer vi ställa frågan om hur ett verkligt hållbart system skulle kunna se ut c:a 2040 och sedan jobba oss bakåt för att se vilka åtgärder som är de mest strategiska för att leverera de innovationer vi vill se, inte dem som det pratas mest om idag. Arbetet kommer inriktas på att identifiera systemlösningar och nya affärsmodeller, inte enstaka tekniker.

Tävlingen kommer drivas i form av två lag med deltagare från olika delar av samhället med kunskap om hälsa/nutrition och som känner till plastutmaningen. De ska vilja se bortom det kortsiktiga för att hitta strategiska samarbeten med oväntade partners så att de kan utveckla lösningar som ligger långt utanför den vanliga verksamheten. 

Tävlingen genomförs i samarbete med Naturvårdsverket som kommer att initiera en referensgrupp av intresserade myndigheter.

Anmälan

Du anmäler ditt intresse för tävlingen här på RE:Source Kompetens. För att anmäla dig behöver du först registrera dig och skapa en profil.

Registrera dig

Därefter anmäler du dig till tävlingen.

Du är inte inloggad - logga in för att söka uppdraget

Utvärdering:

Efter tävlingen kommer en utvärdering genomföras för att kunna utveckla processen och tävlingsmodellen och skapa en strukturerad återkoppling till de tävlande. För att möjliggöra detta ska tävlingsdeltagarna finnas tillgängliga för intervjuer under och efter själva tävlingsprocessen.

För mer information kontakta:

Jonas Enebro, projektledare, jonas.enebro@ri.se

Evalena Blomqvist, programchef Re:Source, evalena.blomqvist@resource-sip.se

Dennis Pamlin, ansvarig förstudie hållbara affärsmodeller, dennis@21st-century-frontiers.net

Lena Stig, handläggare Hållbar plastanvändning, Naturvårdsverket, lena.stig@naturvardsverket.se

Så går det till:

Två lag med 8-10 deltagare i varje kommer att skapas. Lagen träffas under 5 internat (1,5-dagars) under 2019 för att arbeta med tävlingsfrågorna. 

Under varje träff kommer externa kompetenser bjudas in för inspirationsföreläsningar inom relevanta områden. De kommer också vara externa resurser för lagen i arbetet med tävlingsfrågorna.

Förutsättningar:

Riktlinjer som vi satt upp för hur nutrition och hälsa ska levereras 2040 (kan komma att revideras beroende på ny input eller ny forskning):

  • Endast förnybara material på lång sikt och optimal användning av existerande material i övergångsfasen
  • Molekylär effektivitet på samhällsnivå (Lösningarna skall vara hållbara ur ett LCA-perspektiv och också då det gäller de resultat de får i samhället)
  • Globalt hållbara (Lösningarna skall fungera i en framtida rättvis värld med 9-11 miljarder människor)
  • Noll netto-utsläpp av växthusgaser (gärna negativa utsläpp)
  • Inga lösningar som bygger på förbränning eller deponi

Tidplan: 

Sista ansökningsdag: 28 februari

Tävlingsstart / Internat 1: 29-30 april (preliminärt)

Internat 2: 17-18 juni

Här kan du ladda ner en flyer (PDF) för tävlingen:

LADDA NER SVENSK VERSION

DOWNLOAD FLYER (ENGLISH VERSION)

 

Sagt om tidigare tävling (Transformativ infrastruktur):

“Det var värdefullt att vi fick komma iväg från våra vardagliga roller och samarbeta i nya konstellationer. Jag tar med mig nya idéer och kontakter från tävlingen. Bland annat har jag inlett ett projekt om hur medarbetare kan bidra till innovation inom ramen för sina befintliga roller tack vare tävlingen.”

Martin Andersson, Grön utvecklingsledare, Skanska Sverige AB

“Det bästa för min del var möjligheten att få kliva ut ur vardagen, få del av inspirerande inspel och sen tillsammans med helt nya kollegor ta oss an en rejäl framtidsutmaning.

Det är först när vi lyfter blicken tillräckligt högt som vi kan se helt nya sätt att lösa dagens problem. En annan positiv effekt var att vi tog med oss idéer hem till den egna verksamheten vilket skyndade på utvecklingen redan idag.”

Thomas Fägerman, Arbetschef, Swerock AB

Pin It on Pinterest

Share This