Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source, ser nya möjligheter genom RE:Source Kompetens.

”Vi behöver utöka kompetensbasen”

RE:Source öppnar nu en kompetenspool  för att öka möjligheterna att hitta rätt person till rätt projekt. Även utomstående aktörer som söker kompetens kan ha nytta av informationen som läggs upp i databasen. RE:Source Kompetens är en databas där vem som helst kan lägga upp en profil och berätta om sina kompetenser inom RE:Sources innovationsområde. Genom att tagga sina relevanta kunskaper och erfarenheter gör man sig själv synlig vid matchande sökningar i databasen. Det går också att ladda upp sitt cv eller länka sin profil till LinkedIn för att lämna ett mer detaljerat underlag.

Svårt hitta kompetens

− Det är svårt att hitta ledig kompetens idag. Genom RE:Source Kompetens hoppas vi att basen för rekrytering ska bli bredare och att det kan bidra till att förnya området, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source. När ett specifikt projekt inom RE:Source söker kompetens annonseras det på den här webbplatsen. Den som är intresserad av ett uppdrag kan då skicka in en ansökan via ett formulär på sidan. ­Även om man lagt in sin profil i databasen måste man alltså aktivt söka till varje projekt.

Vill vara transparanta

− När programstyrelsen sedan beslutat vem som får ett uppdrag kommer det att publiceras på RE:Source Kompetens. Vi vill vara transparenta, det är ytterligare en av anledningarna till att vi gör det här, säger Evalena Blomqvist. RE:Source Kompetens ska inte bara vara ett verktyg för en breddad och öppen rekrytering inom programmet. Förhoppningen är att även utomstående aktörer ska använda databasen för att hitta rätt kompetenser och få tillgång till ett utökat nätverk. − Man får möjlighet att träffa någon som kanske ser andra sidan av myntet, säger Evalena Blomqvist.

Materialhjulet visualiserar en hållbar materialanvändning

De olika taggningar av kompetenser som finns att välja mellan på RE:Source Kompetens har en direkt relevans för de utmaningar vi arbetar för att lösa.

RE:Source ska ta fram lösningarna som resultera i en hållbar resurseffektiv materialanvändning som klarar av planetens givna begränsningar. Lösningarna ska bidra till att materialens värde bevaras högt under lång tid och att det har en hög användning. Det kan uppnås genom att produkter antingen tillverkas för en längre livslängd eller att de designas för ”nästa liv” där komponenter och material kan användas igen.

RE:Source har tagit fram en modell, ett ”materialhjul”, för att visualisera en hållbar materialanvändning. Materialhjulet fokuserar på materialens funktion och användning och inte på behandlingsprocess och hur den förhåller sig till andra processer, vilket är fallet i avfallshierarkin.

Här behövs kompetenser

För att skapa ett hållbart nyttjande av materiella resurser behövs innovationer inom följande områden:

  • Produktion som leder till att produkter som har och ger ett högt materialvärde i både primär användning och i nästa led
  • Komponentåteranvändning
  • Funktionell materialåteranvändning genom mekaniska processer
  • Molekylåteranvändning genom kemiska, biologiska eller termiska processer
  • Energiåterföring genom förbränningsprocesser

Dessa innovationer skapas genom forskning och utveckling inom följande områden:

  • Funktion (teknik, process, design)
  • Marknad
  • Beteende
  • Policy
  • System (logistik, systemanalys)

Tagga dina kompetenser

I RE:Source Kompetens kan du tagga din kompetens med fälten Återanvändning, Materialåteranvändning, Komponentåteranvändning, Molekylåteranvändning, Energiåtervinning, Produktutveckling, Processutveckling, , Marknadsutveckling, Beteendeutveckling, Policyutveckling, System- och logistikutveckling. Att vi valt just dessa taggningar beror på att kompetenserna har en tydlig koppling till materialhjulet och lösningar som bidrar till att bevara materialens värde högt länge.

Se över dina taggningar på din profilsida!

Pin It on Pinterest

Share This