RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material söker projektledare för 2020. Utöver flerårig erfarenhet av projektledning kräver uppdraget bred kunskap inom material- och hållbarhetsfrågor.

Om Projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar.  Det strategiska projektet Hållbara cirkulära material syftar till att ta fram underlag för att leda och utveckla RE:Source verksamhet. RE:Source vill med detta strategiska projekt skapa en långsiktig strategisk satsning inom området och erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för att uppnå hållbara cirkulära material.

Kompetens till projektet: Hållbara cirkulära material

Till projektet söker vi en person som kan leda och administrera det strategiska projektet samt de två arbetspaketen. Personen ska ha flerårig erfarenhet av projektledning, ha en god kommunikationsförmåga och kunna engagera intressenter. En bred kunskap inom material- och hållbarhetsfrågor är en förutsättning.

Uppdraget

Projektledningsansvaret innebär att följa upp de två arbetspaketen, ta tillvara återkoppling från andra utförare och målgruppsrepresentanter, samt att förvalta projektresultat och lärdomar så att de kommer RE:Source och innovationsområdet till godo och kan användas för framtida insatser. Projektledaren ansvarar för rapportering, kallelser till gemensamma projektmöten, förmedling av deadlines och uppföljning av helheten. Utvärdering av projektets status, avvikelser, milstolpar och projektets förmåga att leverera enligt plan ingår i projektledningen. Tillsammans med RE:Sources kommunikatörer ansvarar även projektledaren för att projektets resultat kommuniceras och sprids på bästa sätt.

Som projektledare för strategiska projekt ingår det även att man tillsammans med RE:Sources programledning ska identifiera och initiera ytterligare strategiska satsningar inom området.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2020 och uppskattad arbetstid är ca 125 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Peter Skagerlind, pSk Earth Adaption, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta roger.nordman@ri.se

Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

 

Pin It on Pinterest

Share This