RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material söker nu en projektledare. Utöver flerårig erfarenhet av projektledning kräver uppdraget bred kunskap inom material- och hållbarhetsfrågor.

Om Projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar.  Det strategiska projektet Hållbara cirkulära material  syftar till att ta fram underlag för att leda och utveckla RE:Source verksamhet. RE:Source vill med detta strategiska projekt skapa en långsiktig strategisk satsning inom området och erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för att uppnå hållbara cirkulära material.

Tre särskilt intressanta områden har identifierats: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall, Farliga ämnen i material och Hållbar användning av plast. Du kan läsa mer om projektet i den ansökan som tillger till grund för projektet. Du hittar projektansökan i vår projektdatabas.

Kompetens till projektet: Hållbara cirkulära material

Till projektet söker vi en person som kan leda och administrera det strategiska projektet samt de fyra arbetspaketen. Personen ska ha flerårig erfarenhet av projektledning, ha en god kommunikationsförmåga och kunna engagera intressenter. En bred kunskap inom material och hållbarhetsfrågor är en förutsättning.

Uppdraget

Projektledningsansvaret innebär att följa upp de fyra arbetspaketen, ta tillvara återkoppling från andra utförare och målgruppsrepresentanter, samt att förvalta projektresultat och lärdomar så att de kommer RE:Source till godo och kan användas för framtida insatser. Projektledaren ansvarar för rapportering, kallelser till gemensamma projektmöten, förmedling av deadlines och uppföljning av helheten. Utvärdering av projektets status, avvikelser, milstolpar och projektets förmåga att leverera enligt plan ingår i projektledningen. Tillsammans med RE:Source kommunikatörer ansvarar även projektledaren för att projektets resultat kommuniceras och sprids på bästa sätt.

Som projektledare för strategiska projekt ingår det även att man tillsammans med RE:Souce programledning ska identifiera och initiera ytterligare strategiska satsningar inom området.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2019 och uppskattad arbetstid är ca 220 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Peter Skagerlind, pSk earth adaption AB, uppdraget.

 

För frågor angående uppdraget kontakta henrik.oxfall@ri.se

Pin It on Pinterest

Share This