Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Policyanalys. Arbetspaket 9: Underlag för policyutveckling av riskbedömningar för återvinning av avfall

Om projektet

RE:Source har inom det strategiska projektet Policyanalys bland annat som målsättning att ta fram kunskap och resultat för utveckling av policy. Beslutsfattare ska på så sätt få bättre underlag för beslut. RE:Source har under 2019 utvärderat och jämfört riskbedömningsmetoder inom avfallsområdet med andra områden. LÄS MER

Resultatet av arbetspaketet tyder på att jämförelser med riskbedömningar inom andra områden skulle kunna bidra till att stärka förutsättningarna för en tydligare policy för riskbedömningar inom avfallsområdet.

Kompetens till arbetspaket 9: Underlag för policyutveckling av riskbedömningar för återvinning av avfall 

Vi söker nu utförare som kan leda och administrera samt även arbeta operativt i arbetspaketet Underlag för policyutveckling av riskbedömningar för återvinning av avfall.

Den/dem vi söker ska ha kompetens inom riskbedömning generellt och god kännedom om riskbedömningar och avvägningar inom avfallsområdet. Vidare ska den/dem vi söker ha flerårig erfarenhet av att arbeta vetenskapligt och/eller med policyutveckling inom området eller andra relevanta områden. Erfarenhet av att leda omfattande projekt inom området är en nödvändig kvalifikation. Förmåga till systemperspektiv och att avgränsa och konkretisera komplexa frågor är andra viktiga egenskaper.

Uppdraget

Arbetspaketet syftar till att skapa förutsättningar för en tydligare policy om vilket avfall som bör materialåtervinnas och under vilka förutsättningar det bör ske.

Målet med arbetet är att underlag finns för ställningstagande om hur policyn för riskbedömningar kan utvecklas och förtydligas med utgångspunkt från riskbedömningar inom andra områden.

Projektet ska ge följande resultat:

  • En utvecklad beskrivning för hur policyn för riskbedömningar inom avfallsområdet skulle kunna förtydligas med utgångspunkt från riskbedömningar inom andra områden. Beskrivningen ska även innehålla alternativa möjligheter samt för- och nackdelar med dessa.

Leverabler:

  • En slutrapport innehållande det som beskrivs under resultat
  • Ett slutseminarium med berörda aktörer där resultat redovisas och möjlighet till dialog finns.

Tidplan

Arbetet ska utföras under 2020 och uppskattad arbetstid är ca 150 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Beslut om vem eller vilka som får uppdraget fattas av RE:Sources programstyrelse.

För frågor angående uppdraget kontakta projektledaren för Policyanalys Gunnar Fredriksson, 0733-742534, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

 

 

Pin It on Pinterest

Share This