metallavfallFörfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material.

Om projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar.
Projektet Hållbara cirkulära material syftar till att ta fram strategiska underlag för att leda och utveckla RE:Sources verksamhet, att sammanställa kunskap och erfarenheter samt att identifiera luckor för att möjliggöra en ökad cirkulär materialåtervinning.

Tre särskilt intressanta områden har identifierats: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall, Farliga ämnen i material och Hållbar användning av plast (arbetspaket 3, 4 och 5). Till två av dessa, arbetspaket 3 och 4, söker vi nu kompetens.

Kompetens till arbetspaket 3: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall

Till arbetspaketet Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall efterfrågar vi personer med bred kompetens kring material och design och som har erfarenhet av framsynsarbete. Vi söker materialforskare, produktutvecklare, industridesigners med flera. Uppdraget består i att genomföra en framtidsanalys för att till exempel identifiera hur nya material och komplexa produkter ska tas om hand på bästa sätt. Erfarenheter från avfalls- och återvinningsbranschen samt kunskap om styrmedel, lagstiftning och standarder är meriterande.

Uppdraget: Framtidsanalys – var är vi om tio år?

För att få en tydligare bild av hur framtidens material i avfalls- och återvinningsströmmarna kommer att se ut behöver en vetenskaplig kartläggning göras. Det finns ett flertal rapporter inom området men dessa tenderar till att vara väldigt visionära och berör delvis material och applikationer som normalt inte hamnar i det vanliga avfallssystemet. Tillsammans med områdets aktörer behöver därför en mer anpassad och relevant kartläggning och framtidsanalys göras.

Framtidsanalysen beräknas ta cirka 500 arbetstimmar och kan fördelas på 1-3 personer.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Uppdraget har tilldelats Anders Breitholtz, Material Challenge Lab och Jonas Roupe, Insiktsbolaget, efter ett beslut av RE:Source styrelse den 12 september.

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This