vikterFörfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Resurseffektivt samhälle. Arbetspaket 4: Vägen mot standardisering för modeller och verktyg.

Om projektet

Strategiska projektet resurseffektivt samhälles operativa arbetet kommer inledas med en arbetsdag i samband med RE:Sourcedagen i november 2018 för de beviljade projekten, där varje projekt representeras av två personer.

Kompetens till arbetspaket 4: Vägen mot standardisering för modeller och verktyg

Arbetspaketet syftar till att coacha och skapa en dialog mellan beviljade projekt i utlysningen Modeller och verktyg. Det är viktigt att dessa projekt redan inledningsvis har en god kunskap om hur arbetet kan kopplas till befintliga krav, normer och standarder. Detta åstadkommer man genom att koppla viktiga arbetsgrupper och nätverk inom standardisering till respektive projekt. En plan för hur varje projekt kan arbeta med standarder framåt skall tas fram.

Efterfrågad kompetens: Den kompetens som efterfrågas för att leda detta arbetspaket skall ha god insyn i standardiseringsarbete och ett välutvecklat nätverk inom området. Nära samarbete med den standardiseringskartläggning och analys som utförs i AP2 är en förutsättning. Arbetet utförs sep 2018 till dec 2019 och omfattar ca 550 KSEK, med största delen av genomförandet under 2019. Minst 150 KSEK skall vara naturainsats från deltagande näringslivsparter.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Uppdraget har tilldelats Maria Gustafsson, SIS (Swedish Standards Institute), efter ett beslut av RE:Source styrelse den 12 september.

För frågor angående uppdraget kontakta hanna.ljungkvist@ivl.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This